SUMMER CONCERTS

We have had a glorious summer of music – a programme of 12 Lunchtime Concerts in the beautiful medieval church of St. Mary’s Conwy – something to lift the soul!

Concerts held under the beautiful origami butterfly art installation

This concert series was very kindly supported by Conwy Town Council and the Conwy Classical Music Festival.


Thursdays at 12.30pm

Dydd Iau am 12.30yp

Thursday, June 24th at 12.30pm

Mary Hofman – Violin; Richard Ormrod – Piano

A concert by two internationally acclaimed artists who have made their home in the Conwy Valley. Both Mary Hofman and Richard Ormrod have a wide experience of chamber and orchestral work and have performed as concerto soloists on numerous occasions. In this recital they bring us Rameau’s Suite in G for Solo Keyboard, Mozart’s Sonata in Bb major, K.454, and ‘Wild Blue Yonder’ by Jamaican composer, Eleanor Alberga.

Cyngerdd gan ddau artist rhyngwladol o bwys sydd wedi ymgartrefu yn Nyffryn Conwy. Mae gan Mary Hofman a Richard Ormrod brofiad helaeth ym myd cerddoriaeth siambr a cherddorfaol, ac maent wedi perfformio nifer o weithiau fel unawdwyr concerto. Yn y datganiad yma byddant yn perfformio gweithiau gan Rameau, Mozart ac Eleanor Alberga.

Thursday, July 1st at 12.30pm

Ellis Thomas – Piano

Ellis Thomas is from Llandudno and has performed in Conwy on many occasions. He studied piano at the Junior Royal Northern College of Music with Manola Hatfield before progressing to Cambridge to study Music. He has performed concerti with a number of orchestras, has received numerous awards at college and has been successful in may prestigious competitions. His programme will include Chopin’s Polonaise in F sharp minor. Op. 44, Debussy’s Etudes nos 7, 11, 12, and Prokofiev’s Sonata No. 7 in Bb major, Op. 83.

Mae Ellis Thomas yn hannu o Landudno ac wedi perfformio llawer gwaith yng Nghonwy.  Astudiodd y piano ym Manceinion gyda Manola Hatfield cyn symud ymlaen i astudio cerddoriaeth yng Nghaergrawnt.  Mae wedi perfformio’r rhan unawdol mewn concerti gyda sawl cerddorfa, wedi derbyn llawer o wobrau yn y coleg ac wedi bod yn llwyddiannus mewn llawer o gystadleuthau pwysig yn erbyn chwaraewyr profiadol iawn. Bydd ei raglen yn cynnwys gweithiau gan Chopin, Debussy a Prokofiev.

Thursday, July 8th  at 12.30pm

Christina Mason-Scheuermann – Piano

Christina Mason-Scheuermann studied at the Royal Academy of Music and then spent many years as pianist with the Cologne Radio Orchestra. She has now come home to her roots in Conwy and is very much involved in the local music scene, not least at St Mary’s, where her contributions at services and in concerts are much valued. Her programme will feature well known classics by Beethoven, Chopin, Rachmaninoff and Debussy.

Astudiodd Christina Mason-Scheuermann yn yr Academi Frenhinol Cerdd  cyn treulio sawl blwyddyn fel pianydd y Cologne Radio Orchestra. Erbyn hyn mae wedi dychwelyd i’w gwreiddiau yng Nghonwy, ac yn cymryd rhan bwysig ym mywyd cerddorol yr ardal. Mae hi’n cyfrannu’n helaeth at gerddoriaeth yn Eglwys y Santes Fair, trwy chwarae mewn gwasanaethau ac mewn cyngherddau. Bydd ei rhaglen yn cynnwys gweithiau gan Beethoven, Chopin, Rachmaninoff a Debussy.

Thursday, July 15th at 12.30pm

The Fitzsimmon Ensemble

Ben Powell – Piano; Cath Yates – Violin; Raymond Lester – Viola; Damion Browne – Cello

This dynamic Manchester-based ensemble brings us two highlights of the chamber music repertoire. Mozart’s ground-breaking Piano Quartet in G minor, K.478 will be followed by a performance of Schumann’s Piano Quartet in Eb major, Op. 47. Today this work is recognized as the culmination of all previous explorations of the genre, forming the foundation for later composers to build on. Pianist Ben Powell is on the staff at the RNCM and has performed throughout Europe as a soloist, chamber musician  and song accompanist.

Mae’r ensemble deinamig yma o Fanceinion yn cyflwyno i ni ddau o uchafbwyntiau’r repertoire cerddoriaeth siambr. Cawn berfformiad o bedwarawd Piano yn G leiaf, K.478 gan Mozart, cyn i ni glywed y Pedwarawd Piano yn Eb fwyaf, Op.47, gan Schumann. Cydnabyddir y gwaith hwn fel penllanw’r archwiliadau i’r genre yma hyd at y cyfnod yna, a sail i waith cyfansoddwyr diweddarach yn y genre. Mae’r pianydd Ben Powell ar staff yr RNCM ym Manceinion ac wedi perfformio trwy Ewrop gyfan fel unawdydd, cerddor siambr a chyfeilydd.

Thursday, July 22nd at 12.30pm

The Dante Quartet

Zoe Beyers – Violin; Ian Watson – Violin; Ben Newton –Viola; Richard Jenkinson – Cello

The Dante Quartet is one of the UK’s finest ensembles and is known for its imaginative programming and impassioned playing. The quartet was founded in 1995 and has been honoured with The Royal Philharmonic Society Award for Chamber Music. Frequently heard on Radio 3, The Dante Quartet has appeared many times at the Wigmore Hall as well as at the UK’s foremost festivals and music societies. They have performed in many European countries and further afield. There programme will include Schubert’s Quartet in A minor, Op.29 ‘Rosamunde’, and Haydn’s Quartet Op.74 , no.4, ‘Sunrise’.

Mae’r Dante Quartet wedi gwneud enw iddo fo ei hun trwy ei ddewis dychmygus o raglenni ac am ei perfformiadau nwydus. Sefydlwyd y Pedwarawd yn 1995 ac mae wedi cael y fraint o ennill gwobr y Gymdeithas Frenhinol Ffilharmonig ar gyfer cerddoriaeth siambr. Clywir y Pedwarawd yn rheolaidd ar Radio 3. Yn ogystal,  mae wedi perfformio’n aml yn Neuadd Wigmore, ac mewn gwyliau cerdd ac ar gyfer cymdeithasau cerdd ym Mhrydain, ar y cyfandir ac ymhellach i ffwrdd. Yn y cyngerdd yma bydd y Pedwarawd yn perfformio gweithiau gan Schubert a Haydn.

Thursday, July 29th at 12.30pm

Steve Summers –Saxophone; Christina Mason-Scheuermann – Piano

Saxophonist Steve Summers hails from Newcastle but has a home in Conwy. His wide musical interests range from classical to jazz. With Christina Mason-Scheuermann at the piano, he will present an exciting and varied  programme of works by Erwin Schulhoff, Jerome Naulais, Denis Bedard and Astor Piazzolla.

Mae’r sacsoffonydd Steve Summers yn hannu o Newcastle ond mae ganddo gartref yng Nghonwy. Mae ganddo ddiddordebau eang ym myd cerddoriaeth o’r clasurol hyd at jazz. Gyda Christina Mason-Scheuermann wrth y piano bydd Steve yn cyflwyno rhaglen amrywiol a chyffrous o weithiau gan Erwin Schulhoff, Jerome Naulais, Denis Bedard ac Astor Piazzolla.

Thursday, August 5th at 12.30pm 

Erin Gwyn Rossington – Soprano; Ryan Vaughan Davies – Tenor; Catherine Barnett – Piano

Sit back and enjoy a varied programme of songs, arias and duets presented by two of the best up-and-coming singers from the area, both of whom are pursuing postgraduate vocal studies. Erin Gwyn was the winner of the prestigious Pendine International Voice of the Future Competition at the 2019 Llangollen International Eisteddfod. At the piano will be experienced and accomplished pianist Catherine Barnett. 

Eisteddwch yn ol i fwynhau rhaglen amrywiol o ganeuon, ariau a deuawdau wedi eu cyflwyno gan ddau o’r talentau lleisiol ieuanc mwyaf disglair i ddod o’r ardal. Mae’n dau unawdydd yn dilyn cyrsiau lleisiol ol-radd, ac enillodd Erin Gwyn gystadleuaeth Llais y Dyfodol Rhyngwladol Pendine yn Eisteddfod Llangollen 2019. Yn cyfeilio iddynt fydd y pianydd profiadol a thalentog

 Catherine Barnett.

Thursday, August 12th at 12.30pm

The Manchester Ensemble

Sarah Brandwood Spencer – Violin; Simon Jilks – Violin; Thomas Beer –Viola; Raymond Lester – Viola; Simon Turner – Cello; Damion Browne – Cello

This versatile and highly talented ensemble of professional players, many of whom perform with the Halle Orchestra, present a programme showcasing two highlights of the chamber music repertoire. Richard Strauss’s Sextet from the opera Capriccio, with its opulent harmonic palette and rich instrumental textures, will open the concert. This will be followed by Tchaikovsky’s wonderful ‘Souvenir de Florence’, so named because the composer sketched one of the work’s principal themes while visiting Florence in 1890. Packed full of great tunes, this is a treat not to be missed.

Mae’r nifer helaeth o aelodau’r ensemble amryddawn a thalentog hwn yn perfformio gyda Cherddorfa yr Halle. Byddant yn cyflwyno rhaglen sy’n arddangos dau o uchafbwyntiau’r repertoire cerddoriaeth siambr. Agorir y cyngerdd gan berfformiad o’r Chwechawd o’r opera Capriccio gan Strauss, gyda’i harmoni a’i gweadau offerynnol cyfoethog. Wedyn cawn glywed ‘Souvenir de Florence’ gan Tchaikovsky, gwaith hyfryd a llawn teimlad a gafodd ei enw gan fod Tchaikovsky wedi llunio prif themau’r gwaith tra roedd o’n ymweld a Florence yn 1890.

Thursday, August 19th at 12.30pm

Charlotte Forfar – Soprano; Cai Fon Davies – Tenor; Catherine Barnett – Piano

A concert showcasing two further rising vocal stars from the area. Charlotte Forfar is pursuing a postgraduate vocal studies course at the Royal Welsh College of Music and Drama in  Cardiff, whilst Cai Fon Davies is studying at Bangor University. A varied programme of songs, arias and duets will be presented to the accompaniment of accomplished pianist Catherine Barnett.

Cyngerdd arall sy’n  arddangos dau o’r talentau lleisiol ieuanc mwyaf disglair i ddod o’r ardal. Mae Charlotte Forfar yn dilyn cwrs lleisiol ol-radd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd, tra bod Cai Fon Davies yn astudio ym Mhrifysgol Bangor. Cawn glywed rhaglen o ganeuon, ariau a deuawdau i gyfeiliant y pianydd talentog Catherine Barnett.

Thursday, August 26th at 12.30pm

The Menai Wind Quintet

Rachel Gautry – Flute; Melanie Cross – Oboe; Clive Wolfendale – Clarinet; Dewi Jones – French Horn; Miles Nipper – Bassoon

This versatile Bangor-based ensemble of professional and semi-professional players will present an exciting and varied programme including ‘Trois Pieces Breves’ by Jacques Ibert, ‘Three Shanties for Wind Quintet’ by Malcolm Arnold, ‘Quintet’ by Villem Kapp, ‘Little Scenes from China’ by Soong Fu-Yuan, and ‘A Klezmer Wedding’ by Mike Curtis.

Perfformir rhaglen gyffrous ac amrywiol gan yr ensemble proffesiynol a lled-broffesiynol dawnus yma o ardal Bangor, fydd yn cynnwys gweithiau gan Jacques Ibert, Malcolm Arnold, Villem Kapp, Soong Fu-Yuan a Mike Curtis.

MONDAY, August 30th at 12.30pm

Sara Davies – Mezzo Soprano; John Ieuan Jones – Bass Baritone; Catherine Barnett – Piano

Two further rising stars of the North Wales musical scene bring our series of lunchtime concerts to a suitably triumphant conclusion. Both Sara Davies and John Ieuan Jones have pursued postgraduate courses in vocal studies, and  John Ieuan is spending the Summer working with Grange Park  Opera on various projects. To the accompaniment of Catherine Barnett, they will present a varied programme of songs, arias and duets. Dau arall o’r talentau lleisiol ieuanc mwyaf disglair i ddod o’r ardal fydd yn dod a’n cyfres o gyngherddau amser cinio i ben.  Mae’r dau unawdydd wedi dilyn cyrsiau lleisiol ol-radd, ac mae John Ieuan yn treulio’r Haf yn gweithio gyda Grange Park Opera ar wahanol brosiectau. I gyfeiliant y pianydd dawnus Catherine Barnett byddant yn cyflwyno rhaglen amrywiol o ganeuon, ariau a deuawdau

%d bloggers like this: