Transcript (In Christ Alone)

Yng Nghrist ei Hun

 

Yng Nghrist ei Hun mae ‘ngobaith i,

Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân;

Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf,

Craig yw i mi mewn dŵr a thân.

Ei gariad pur, Ei heddwch mawr,

‘Does ofn i mi nac ymdrech nawr!

Fy nghysur yw, fy oll yn oll,

Yng nghariad Crist mae’n sicrwydd i.

~

Yng Nghrist ei Hun! – a wisgodd gnawd,

Llawnder fy Nuw mewn baban bach!

Mae’n anrheg serch, mae’n berffaith Iawn,

Er maint y gwawd gan wŷr ei wlad:

Nes ar y Groes bu farw Ef,

Gan lwyr fodloni llid y Nef –

Can’s rhoddwyd arno bob un bai;

Yn angau Crist mae ‘mywyd i.

~

Rhaid rhoi ei gorff dan gaead bedd,

Nos ddu yn lladd Goleuni’r byd:

Ond llifodd gras yn afon gref –

Cododd y Crist, mae’n fyw o hyd!

Tra saif mewn buddugoliaeth fry,

Mae pechod wedi’m gollwng i,

Rwy’n eiddo Ef, Mae’n eiddo fi –

Ym mhrynedigaeth gwaed fy Nghrist.

~

Nid euog wyf, ‘does ofn i’r bedd,

Dyma yw’r grym sydd ynof fi;

Mae ‘mywyd oll yn eiddo Ef,

Iesu sy’n arwain, minnau’n rhydd.

‘Wnaiff ystryw dyn, nac uffern fawr

Oddi wrtho ‘nhynnu fyth i lawr,

Nes daw yn ôl, neu ‘ngalw i dre,

Yng ngrym fy Nghrist mi safaf fi.

Cyfieithiad Awdurdodedig: Phil ac Angharad Elis

In Christ Alone

In Christ alone my hope is found; he is my light, my strength, my song;
this cornerstone, this solid ground,
firm through the fiercest drought and storm.
What heights of love, what depths of peace,
when fears are stilled, when strivings cease!
My comforter, my all in all —
here in the love of Christ I stand.

In Christ alone, who took on flesh,
fullness of God in helpless babe!
This gift of love and righteousness,
scorned by the ones he came to save.
’til on that cross as Jesus died,
the wrath of God was satisfied;
for every sin on him was laid —
here in the death of Christ I live.

There in the ground his body lay,
Light of the world by darkness slain;
then bursting forth in glorious day,
up from the grave he rose again!
And as he stands in victory,
Sin’s curse has lost its grip on me;
for I am his and he is mine —
bought with the precious blood of Christ.

No guilt in life, no fear in death —
this is the power of Christ in me;
from life’s first cry to final breath,
Jesus commands my destiny.
No power of hell, no scheme of man,
can ever pluck me from his hand;
’til he returns or calls me home —
here in the power of Christ I’ll stand.

In Christ Alone: Stuart Townend

Copyright © 2002 Thankyou Music

%d bloggers like this: